Takuuehdot

Takuun piiriin kuuluvat:

Takuu kattaa pyörän sähköiset ja mekaaniset viat 12 kuukauden ajan pyörän ostopäivästä. Takuun piiriin lukeutuvat pyörän akku, moottori ja mekaaniset viat.

Sähköpyörien akkujen takuun ehtona on, että akku on ladattu ja käsitelty ohjeiden mukaisesti. Akun teho vähenee myös ajan mukaan, myös käyttämättömänä.

Takuu koskee vain sitä alkuperäistä omistajaa, joka on käytetyn sähköpyörän hankkinut Velobelta. Takuu ei ole siirrettävissä käytetyn sähköpyörän mahdollisen jälleenmyynnin yhteydessä.

Takuuta koskevat korjausvaatimukset ja reklamaatiot on tehtävä viipymättä virheen havaitsemisesta. Kaupasta vaaditaan aina todisteeksi ostokuitti tai kopio tai päivätty takuutodistus.

Esimerkkejä takuun piiriin kuuluvista vioista:

  • Sähköpyörän laturi on lakannut toimimasta ja se vaatii korjauksen tai vaihdon
  • Sähköpyörän akku on lakannut toimimasta ja se vaatii korjauksen tai vaihdon
  • Sähköpyörän moottori on lakannut toimimasta ja se vaatii korjauksen tai vaihdon

Takuun piiriin eivät kuulu:

Takuu ei koske polkupyörän osia, joita ei ole ostohetken jälkeen asennettu oikein ja/tai säädetty asianmukaisesti.

Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat aiheutuneet törmäyksestä, iskusta, tuotteen väärinkäytöstä, valmistajan teknisten määräysten noudattamatta jättämisestä tai muista olosuhteista, joissa tuote on joutunut alttiiksi sen tyypille soveltumattomille voimille tai kuormille.

Takuu ei päde, jos tuotetta on muutettu tai tuote on vaihdettu toiseen kuin alkuperäinen.

Takuu ei päde, jos sarjanumeroa tai tuotantokoodia on muutettu, turmeltu tai jos sarjanumero tai tuotantokoodi on poistettu.

Takuu ei koske normaalista kulumisesta aiheutuneita muutoksia. Kuluvat osat voivat vaurioitua normaalikäytön seurauksena, valmistajan suositusten mukaisen huollon laiminlyönnin vuoksi ja/tai jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu muissa kuin suositelluissa olosuhteissa tai muussa paikassa. Myös normaalin huoltotoimen laiminlyönti lakkauttaa takuun voimassaolon.

Kuluvia osia ovat tiivisteet, jarrupalat, renkaat, ketjut, hammasrattaat, kasetit, vaijerit, vaijerinkuoret, ohjaintangon kahvat, takavaihtajan ketjuohjainpyörät, vanteet, levyjarrujen levyt, jarrukengät, rumpujarrunapojen kilvet ja työkalut.

Polkupyörän takuun piiriin eivät myöskään kuulu siihen asennetut lisävarusteet kuten seisontajalat, lokasuojat, tavaratelineet, soittokellot ym.

Takuu ei vastaa vaurioita jotka ovat tapahtuneet muussa kuin normaalikäytössä. Normaalikäytön ulkopuoliseksi käytöksi katsotaan pyörällä hyppiminen rampeilla tai muutoin, kilpailu- tai vuokrakäyttö, ammattimainen käyttö. Takuu ei koske normaaleja huoltotoimia eikä pyörän säätöjä.

Tuotteen lujuuteen tai käyttökelpoisuuteen vaikuttamattomia pieniä virheitä ulkopinnassa samoin kuin pieniä epätasaisuuksia maalauksessa tai kromauksessa tai alumiinipinnassa, jotka ovat aiheutuneet sään vaihtelusta, ei katsota takuun alaisiksi virheiksi.

Kuluttajan oman kuljetuksen aikana syntyneet viat tai vauriot eivät kuulu takuun piiriin.